Ochrana osobných údajov

Používaním týchto stránok súhlasíte s tým, že od Vás môže byť požadované poskytnutie osobných údajov. Vaše osobné údaje získané prostredníctvom registrácie alebo iným spôsobom v súvislosti s Vaším používaním týchto stránok, budú uchované, spracované a použité exkluzívne len za účelom evidencie zákazníkov a záujemcov o naše produkty a služby, za účelom poskytnutia jedinečnej podpory, spočívajúce najmä v zasielanie informácií o produktoch , navrhovanie poskytovaní služieb, odosielanie odpovedí na Vaše otázky alebo v tom, aby sme Vás mohli informovať o nových výrobkoch, službách alebo o propagačných akciách, ktoré Vám budú ponúknuté našou spoločnosťou, či naším systémovým partnerom alebo naším autorizovaným predajcom.

V niektorých prípadoch budú Vaše osobné údaje spracované na uvedené účely tretími stranami, ktoré konajú v súlade s inštrukciami našej spoločnosti, systémovými partnermi alebo autorizovanými predajcami.

Používateľ tejto stránky udeľuje súhlas so spracovaním svojich osobných údajov na dobu neurčitú, pričom je oprávnený účinne odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov písomným oznámením na adresu našej spoločnosti (viď. Menu Kontakty). Momentom odvolania nesmú byť osobné údaje ďalej spracovávané a musia byť vymazané z databázy. Poskytnuté osobné údaje budú použité v súlade s právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 101/2000 Zb., O ochrane osobných údajov.

Vylúčenie zodpovednosti.
Naša spoločnosť vynakladá všetko úsilie na zabezpečenie presnosti a aktuálnosti informácií na tejto webovej stránke. Vzhľadom k našej obchodnej politike a neustáleho zdokonaľovania produktu, sú všetky údaje predmetom revízie a vyhradzujeme si právo meniť a upravovať obchodné a produktové informácie, okrem iného, ​​špecifikácie, farby, veľkosti a ceny modelov kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia.

Naša spoločnosť nenesie zodpovednosť za akékoľvek prípady, straty či škody, ktoré môžu nastať v dôsledku spoliehania sa na akékoľvek informácie poskytnuté na týchto stránkach. Informácie obsiahnuté na tomto webe sú určené iba pre SR a nemusia spĺňať zákony ktorejkoľvek inej krajiny.

Třetí strany

Google Analytics Analytický a marketingový nástroj. https://policies.google.com/privacy
Seznam.cz Měření konverzí a marketingový nástroj. https://o.seznam.cz/ochrana-udaju/
Google Marketing Platform Marketingový nástroj společnosti Google. https://policies.google.com/privacy
Youtube.com Portál poskytující video služby. https://policies.google.com/privacy
Mapy.cz Mapový portál. https://licence.mapy.cz/?doc=mapy_zzoo
Gemius.pl Marketingová agentura. https://www.gemius.pl/polityka-prywatnosci.html